NAILS

EURO45
 • Neuanlage
 • Auffüllen: 40 Euro
 • Naturnagelverstäkung: 30 Euro

Wimpern 1:1

EURO100
 • Neuanlage 1:1 Technik
 • Auffüllen: 45 Euro

Volumen

EURO120
 • Neuanlage Volumen Technik
 • Auffüllen: 60 Euro

Flatrate

EURO150
 • NAILSFLAT
 • Zeitraum 3 Monate

Flatrate

EURO150
 • WIMPERN 1:1 FLAT
 • Zeitraum 3 Monate

Flatrate

EURO200
 • WIMPERN VOLUMEN FLAT
 • Zeitraum 3 Monate
Lash Lifting 49 EURO
Henna Brow Ab 39 Euro